Onderzoek naar mobiliteit en bereikbaarheid

Sinds november 2020 wordt er een onderzoek gedaan naar mobiliteit en bereikbaarheid op de Gelderse Poort. Green Business Club – Arnhem Gelderse Poort heeft de mobiliteitsmakelaar, Marc Kemink, van Slim & Schoon Onderweg gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Door middel van interviews met eigenaren van panden en werkgevers wordt inzichtelijk gemaakt hoe er naar mobiliteit en bereikbaarheid wordt gekeken op de Gelderse Poort en waar er ruimte is voor verbetering. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere eigenaren en werkgevers, maar meer input is natuurlijk altijd gunstig voor het onderzoek.